Dobrodošli na Kmetiji VELES

EKOLOŠKO KMETOVANJE IN NARAVNA GRADNJA V POVEZAVI S TRADICIJO

Skozi prostovoljstvo in kasneje še skozi delo ter usposabljanje pri različnih slovenskih podjetjih, ki se v Sloveniji ukvarjajo z naravno gradnjo, in predvsem z delom na lastni posesti, je bilo pridobljeno znanje. Dodali smo mu značaj in tako vam lahko ponudimo Trajnostno gradnjo in trajnostni način življenja na Kmetiji Veles.

Naša ideja se nadgrajuje in korak za korakom realizira. Leta 2014 je bila odprta dopolnilna dejavnost na kmetiji. A ker so ideje presegle okvire birokracije te dejavnosti, je bil januarja 2016 ustanovljen zavod. Zavod Veles, zavod za trajnostni način življenja. In ker tako hitro rastemo, smo v fazi odpiranja socialnega podjetja, saj verjamemo, da je tak način delovanja pozitivno naravnan.

Skozi čas smo dojeli, da je gradnja z naravnimi materiali le del sistema naše kmetije. Trajnostna gradnja je del trajnostnega načina življenja. Življenja, ki teži k sonaravnem bivanju. Ki je v dobrobit vseh nas in narave.

Tako na Kmetiji Veles ostaja poudarek na trajnostni gradnji, a ji dodajamo ostale vidike trajnostnega načina življenja, ki teži k čim večji samooskrbi in neodvisnosti v vseh pogledih. To se odraža v našem delovanju.

Zavzemamo se za ekološko in lokalno. Prav zato smo začeli sami pripravljati ilovico za naravno gradnjo. Ilovica je lokalno izkopana, prezimljena, presejana in zapakirana. Stestirana za grobi in fini ilovnati omet, ki vam ga lahko naredimo. Po vaši želji vodimo delavnice na izbrani lokaciji in vam pomagamo pri samogradnji.

Ilovica v prahu je naš izziv. Je lokalni gradbeni material, ki se v pravilnem razmerju s peskom, uporablja za ilovnate omete in druge naravne gradnje. Skozi proces nastajanja prahu, se ne potroši veliko energije, ni toplotne in kemične obdelave. Ko odsluži svojemu namenu, jo z lahkoto recikliramo (ponovno uporabimo ali vrnemo naravi).

Ilovnati prah, ki nastane na Kmetiji Veles, se neštetokrat dotakne naših rok, z mislijo po lepšem danes!

Posodabljamo tradicijo!

Povzeto po Wikipediji, prosti enciklopediji:

Veles ali Volos je bil slovanski bog, ki je bil hkrati bog podzemlja in bog bogastva (obilja), obenem pa tudi bog živine in vojne in je lahko prevzemal podobo zmaja, kače, bika ali volka.