Socialna gradnja

Takšna gradnja bi morala biti dostopna vsakomur, saj je tradicionalna in naravi ter družbi prijazna.

 

Eden od vidikov socialne gradnje je, da vam omogočimo brezplačne delavnice  v zameno za pomoč.

 

Drugi vidik pa je večji in obširnejši; vizija, v kateri smo pripravljeni del prevzeti tudi sami. Zgraditi prebivališče, pridobiti sponzorje, pomagati z znanjem in delom tistim, ki so socialno ogroženi, a znajo takšen vidik gradnje spoštovati.  Povezava različnih organizacij ter posameznikov različnih znanj in sposobnosti, ki so pripravljeni vložiti denar, material, znanje ali delo v takšen projekt, bi lahko naredila ogromno. Naj poudarimo, da se vidimo le kot del takšnega projekta , ki ga nikakor ne moremo izvesti sami.

 

Da bi  socialna gradnja zaživela, je potrebno tudi znanje birokracije (razpisi, pridobivanje sredstev), tako da si želimo povezovanja, sodelovanja z ljudmi, ki jim te stvari niso tuje.